Breaking

Co wywęszył Czesław?

Spacer z Czesławem / 19 marca 2017


More Story

Jolanta Miśkiewicz

Urodziłam się i mieszkam w Łodzi. Nie zamierzam zmieniać miejsca gniazdowania. Tu mam wszystko, co kocham. Nie kocham...

18 March 2017