Breaking

Home KONTAKT

Stowarzyszenie “Dom Kultury Niezależnej”
ul. Więckowskiego 13/4U, 90-721 Łódź

e-mail: redakcja@lodz.fm

Tel. dyżurny: 737810030

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego.
Podaruj nam 1%:
KRS 0000543423

Dom Kultury Niezależnej